Tichelmann CalorTechc s.r.o. - opravy a záruční servis kotlů

Tichelmannova smyčka - k čemu slouží?

 

  Nejdříve trochu odborné terminologie.Tichelmannův okruh,dvoutrubková tepelná síť uspořádaná tak,že rozdíl tlaků teplonosného media v přívodném a vratném potrubí je podél potrubí téměř stejný.Tepelná síť - potrubní síť pro dopravu a rozvod nositele tepla,obvykle teplé nebo horké vody nebo vodní páry.Tolik tedy Technický naučný slovník VI. díl který vydalo SNTL Praha již v roce 1985.

  Takže v praxi má Tichelmannova smyčka dvě řešení. První možné provedení je "třítrubkové" viz. zapojení kotlů a druhá verze je "proti srsti" viz. zapojení radiátorů. Řešení je závislé hlavně na stavebním řešení budovy.

  A nakonec zbývá vysvětlení proč vlastně Tichelmannův systém používat.Protože v případě zapojení jak otopných těles nebo kotlů v kaskádě se smyčkou pana Tichelmanna odpadají veškeré problémy s výpočtem průtoků topné vody.V případě,že je výpočet špatný a nebo topenář neprovede montáž dle výpočtu tak dochází k nerovnoměrnému průtoku a tím pádem je jeden kotel nadměrně přetěžován a nebo otopné tělesa netopí dle požadavku.

Tichelmann2