Vodní kámen

autor : Martin Petrásek
web : oknavesmiru.cz
datum :13.červenec 2004
Magnetické úpravny vody
Máme tady novou módu! Všichni utíkejte do obchodu a kupte si za pár tisíc speciální magnet na vaše vodovodní potrubí. Proč? No změkčí vám vodu, zabraňuje rezivění potrubí, ničí bakterie řasy a vodní sliz a hlavně pozitivně působí na lidské tělo a zkvalitňuje pitnou vodu. Ano, máme tady jednu z mnoha dalších vědecký blamáží 21. století. Hurá!
Nutno však hned ze začátku dodat, že problém tentokrát není až tak prostý jako například u škrtání čárových kódů Ing. Žerta (viz. Svět vědy č. 6 / 2004). Magnetické úpravy vody totiž mají zdánlivě vědecký základ. Bohužel však jen zdánlivě. Ve většině případů si za cenu několika „palackého bankovek“ nepořídíte nic než prostý permanentní magnet namontovaný na kus trubky který vám fyzikální ani chemickou strukturu vody nijak neovlivní.

Číst dál: Vodní kámen

Vodní kámen

Zveřejněno s laskavým souhlasem autora: Ing. Jozef Gulyás
Organizace: KORADO a.s. Česká Třebová

V odborných kruzích čím dál více se diskutuje o problémech malých teplovodních topných soustav. Nabízí se otázka proč je tomu tak, když v nedávné minulosti etážové nebo ústřední topení v bytech a rodinných domcích nevykazovalo téměř žádné poruchy. Lze konstatovat, že současné moderní topné soustavy jsou konstrukčně a materiálově od svých předchůdců zásadně odlišné. Samotížné systémy s rozvodem ze silnostěnných ocelových trubek jsou nahrazeny nuceným oběhem a rozvodem z měděných či plastových trubek. Namísto silnostěnných litinových otopných těles jsou použity ocelová desková tělesa a kotle na uhlí jsou nahrazeny plynovými s velmi vysokým měrným výkonem. Namísto známých radiátorových ventilů nacházíme jemné regulační ventily s termostatickou hlavicí. Novým prvkem je častá aplikace podlahového topení, zhotoveného z plastových trubek. Dříve převládaly železné materiály, dnes jsou jednotlivé prvky běžně z mědi, plastu, hliníku či nerezu.

   Na první pohled se zdá, že co je neměnné je teplonosní látka v systému, tj. napouštěcí a oběhová voda. Není tomu zcela tak, neboť studně a lokální vodovody jsou téměř nahrazeny centralizovaným rozvodem pitné vody. Tato voda pochází většinou z hlubokých vrtů, má obecně větší tvrdost, je následně upravována, a proto obsahuje volný chlor. Co je neměnné jsou chemické pochody vyznačující se tvorbou vodního kamene a korozních produktů. Vliv koroze u starých systémů se projevoval z důvodu větší síly používaných materiálů s delším časovým odstupem. Dříve se u celoocelových soustav vodní kámen tvořil stejnoměrně na celé vnitřní ploše topení, dnes se přednostně usazuje na tepelném výměníku plynového kotle a až následně na zbývajících kovových částech systému. Kým pro vznikající kaly staré systémy měly dostatečný prostor na usazování jak v kotlích v potrubí nebo v tělesech, pak u nových systémů bez sedimentačních prostorů i malé množství kalů dělá problémy. Ucpávají se regulační ventily, oběhové čerpadla a tepelné výměníky plynových kotlů. U nových soustav, kde je použita řada materiálů s rozdílnou elektropozitivitou (železo, měď, hliník ...) se vyskytuje elektrochemická koroze, což u starých systémů bylo zanedbatelné.

Číst dál: Zásady pro uvedení do provozu a provozování malých teplovodních soustav

Strana 2 z 2